มาตรการการป้องกันและการรับวัคซีนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

สาร์นจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เรื่องการจัดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา