ข้อมูลตลาดแรงงาน

รายชื่อสถานประกอบการ ที่มีความต้องการรับนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกอาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ

 สาขางานดาวน์โหลด
ยานยนต์ download
ไฟฟ้ากำลัง download
 อิเล็กทรอนิกส์ download
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ download
 การบัญชี download
 การตลาด download