ติดต่อวิทยาลัยฯ

ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม

  ช่องทางการติดต่อ

  Facebook
  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรูปภาพกิจกรรมภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

  line (ตอบเร็วที่สุด)
  เพื่อใช้สำหรับสอบถาม พูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หรือต้องการทราบข่าวสารอื่นๆ

  การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง

  มหาชัย-เจ็ดริ้ว
  กระทุ่มแบน-บ้านแพ้ว
  บ้านแพ้ว - หนองนกไข่
  นครปฐม - บ้านแพ้ว

  Email

  banphaeomail@gmail.com

  โทรศัพท์/โทรสาร

  โทรศัพท์ 034 481817
  โทรสาร 034 882 347