-ผลงานความสำเร็จ-

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว     ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563  ประเภทลูกเสือ วิสามัญ   และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทลูกเสือวิสามัญ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2555 โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์สวมหมวกกันน็อกทุกคน
 
 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ดีเด่น  ระดับ 4 ดาว ภายใต้แบรนด์ “คิดถึงบ้านแพ้ว” และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน OTOP จังหวัดสมุทรสาคร  และได้เข้าร่วมการจัดแสดงในงานต่างๆของจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ,  สถานศึกษาคุณธรรมโครงงานต้นแบบ, หนังสั้นคุณธรรมต้นแบบ  และเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคกลาง  นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบระดับชาติ
 
หน่วยมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับเหรียญทอง ระดับชาติ (ขนาดเล็ก)
 
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันระดับอศจ ระดับภาค และระดับชาติ ของทุกปี
 
 
หมู่ดีเด่นกิจกรรมเดินทางไกลหญิงและรางวัลกลุ่มดีเด่นหญิง ค่ายย่อยที่ 1 “รักษ์เกียรติ”ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี
 
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge บนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ คิดค้น ทดสอบ  พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และวิทยาลัยฯได้รับรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม