ผลงานแห่งความสำเร็จ ของนักเรียน นักศึกษา

ชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว     ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563  ประเภทลูกเสือ วิสามัญ   และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทลูกเสือวิสามัญ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2555 โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์สวมหมวกกันน็อกทุกคน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ดีเด่น  ระดับ 4 ดาว ภายใต้แบรนด์ “คิดถึงบ้านแพ้ว” และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน OTOP จังหวัดสมุทรสาคร  และได้เข้าร่วมการจัดแสดงในงานต่างๆของจังหวัดสมุทรสาคร

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ   สถานศึกษาคุณธรรมโครงงานต้นแบบ, หนังสั้นคุณธรรมต้นแบบ  และเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคกลาง  นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบระดับชาติ

หน่วยมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับเหรียญทอง ระดับชาติ (ขนาดเล็ก)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    โดยวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบการแข่งขันระดับอศจ ระดับภาค และระดับชาติ ของทุกปี

หมู่ดีเด่นกิจกรรมเดินทางไกลหญิงและรางวัลกลุ่มดีเด่นหญิง    ค่ายย่อยที่ 1 “รักษ์เกียรติ”ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge    บนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า "น้ำมัน 1 ลิตรจะสามารถวิ่งไกลได้แค่ไหน" โดยมีเป้าหมายให้คิดค้น ทดสอบ พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และวิทยาลัยได้รับรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม