006226
Views Today :
Views Yesterday : 110
Views Last 7 days : 968
Views Last 30 days : 4913
Views This Month : 4803
Views This Year : 4803
Total views : 37107
Who's Online : 0

วิทยาลัย การอาชีพบ้านแพ้ว
พฤษภาคม 3, 2018

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา

  • ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • จดหมายข่าวและกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม B เข้ารับความรู้และการสอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากคณะตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อให้ครู นักเรียนและนักศึกษา สามารถขอรับชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ฟรี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)เพื่อการขยายโอกาส ในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของโรงเรียน วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มอบหมายให้ ครูกลั่นณรงค์ เอกนุ่ม เป็นตัวแทนรับมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอธิการก้องไพร สุวัฒโณ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับมอบของขวัญและของที่ระลึก ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 จากตัวแทนธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชพบ้านแพ้ว และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 ของครูและนักเรียน สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ณ ปั๊ม ปตท.กม17 แยกการโจม จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

นายจรูญ อินไข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว