ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอบ้านแพ้ว สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายกอบต.เจ็ดริ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเจ็ดริ้ว พร้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดตั้ง CI Community Isolation หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร ของอำเภอบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว