วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบและติดตามรายงานผลการเซ็ค COVID -19 ประจำวัน รวมถึงการเข้ารับฟังแนวทางในการปฏิบัติตนจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว