วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยมี นายจรูญ อินไข มาเยี่ยมชมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ