วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วย ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจในน้ำลาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อเตรียมความพร้อม 100 % ในการเปิดเรียนแบบ Onsite