วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 คณะครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้ารับการฉีดป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา(COVID – 19) ณ เซ็นทรัลมหาชัย โดยบุคลากรของทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ฉีดไปแล้ว จำนวน 93%