วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบเตียงและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 (COVID-19) ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 ข้างสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว