วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจรูย อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว