วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามนโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้ง ปวช.และปวส.