วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกาาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุม