วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว