วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ดำเนินการฉีดวัคซีน “Pfizer”ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนจามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

0 Comments

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เนื่องด้วยได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

0 Comments

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบกังหันตีน้ำบำบัดน้ำเสีย ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน

0 Comments