วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เนื่องด้วยได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร