วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ดำเนินการฉีดวัคซีน “Pfizer”ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนจามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ