วันที่ 9 กันยายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบกังหันตีน้ำบำบัดน้ำเสีย ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน