วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง พร้อมทำสัญญาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0 Comments

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำโดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการ ได้รับการประสานงานเครือข่ายจากสมาชิกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในวันโปลิโอโลก” วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

0 Comments

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด บริจาคอะไหล่รถยนต์ที่มีสภาพดีและไม่เคยใช้งานให้กับทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปฝึกทักษะในการเรียนรู้ต่อไป

0 Comments