วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง พร้อมทำสัญญาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564