วันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด บริจาคอะไหล่รถยนต์ที่มีสภาพดีและไม่เคยใช้งานให้กับทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปฝึกทักษะในการเรียนรู้ต่อไป