วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำโดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการ ได้รับการประสานงานเครือข่ายจากสมาชิกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในวันโปลิโอโลก” วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว