วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำโดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการ ได้ประสานงานกับทางสาธารณสุขตำบลเจ็ดริ้ส ในการเข้ามาบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง