เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 Comments

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม B เข้ารับความรู้และการสอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากคณะตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อให้ครู นักเรียนและนักศึกษา สามารถขอรับชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ฟรี

0 Comments