วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับมอบของขวัญและของที่ระลึก ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 จากตัวแทนธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร