วันที่ 11 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)เพื่อการขยายโอกาส ในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของโรงเรียน วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว