วันที่ 12 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม B เข้ารับความรู้และการสอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากคณะตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อให้ครู นักเรียนและนักศึกษา สามารถขอรับชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ฟรี