วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานสาขางานการตลาด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีผู้บริหารและคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว