วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสะอ้าน หรั่งช้าง ทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร