วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วย ครูผู้กำกับลูกเสือร่วมเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยนำพี่เลี้ยงลูกเสือของวิทยาลัยฯเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร