วันที่ 22ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร