วันที่ 14 ธันวาคม 2564 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร