วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อการขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับอาชชีวศึกษาของนักเรียน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์