วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชพบ้านแพ้ว และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 ของครูและนักเรียน สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ณ ปั๊ม ปตท.กม17 แยกการโจม จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments

วันที่ 22ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วย ครูผู้กำกับลูกเสือร่วมเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยนำพี่เลี้ยงลูกเสือของวิทยาลัยฯเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments