วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสะอ้าน หรั่งช้าง ทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานสาขางานการตลาด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีผู้บริหารและคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

0 Comments

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อการขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับอาชชีวศึกษาของนักเรียน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

0 Comments