วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบคำถามวิชาการผ่านแอพฯ Kahoot ของชมรมวิชาชีพการบัญชี ณ อาคารพาณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว