เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)🆕