เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)🆕

ปร 4 /ปร 5

ปร4 ,ปร 5

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศแฟลต 14 หน่วย