จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบหมายให้ นายอุเทน พร้อมมูล รองผู้อำนวยการ

พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร