จดหมายข่าวฉบับที่ 83 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบหมายให้ นายอภิชัย คล้ำปลอด รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมปล่อยปลาที่วัดเจ็ดริ้ว ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ