จดหมายข่าวฉบับที่ 84 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบหมายให้ นายอภิชัย คล้ำปลอด รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ SMEs (Start UP New Normal) ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว