จดหมายข่าวฉบับที่ 86 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ อำเภอบ้านแพ้ว สถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ็ดริ้ว และผู้นำท้องถิ่น เพื่อป้องกัน ปราบปรามสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในสถานศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของสารเสพติด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว