จดหมายข่าวฉบับที่ 87 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับเกียรติให้เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม”ประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดคั้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร