จดหมายข่าวฉบับที่ 91 ธันวาคม 2565

นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ” ร่วมกับ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ และ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว