เรื่อง กำหนดการปิด – เปิด พร้อมลงทะเบียนตามรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 🆕