เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลคำที่ 1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)🆕