เรื่อง แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์ แมชชีนทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส 🆕