เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของครูสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0 Comments

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำโดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นำโดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนากบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

0 Comments